ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

วันที่ 26 ธ.ค. 2559 )

         นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งว่า ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 รวม 7 วัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลาดังกล่าว จังหวัดน่านจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ขึ้น ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เป็นศูนย์อำนวยการประสานการปฏิบัติให้ทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับจังหวัดปฏิบัติตามแผนและมาตรการที่กำหนด และทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการติดตามและประมวลผลข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสรุปรายงานผลส่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า จังหวัดน่านจึงกำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ในช่วง 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 มุ่งเน้นใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม จัดตั้งจุดตรวจร่วม/ด่านตรวจร่วม ให้สนธิกำลังของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชนให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องในช่วง 7 วันอันตรายขับขี่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2560
 
"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
 
...............................................
 
พวงพยอม คำมุง / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน