ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน เชิญชวนประชาชนร่วมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

วันที่ 27 ธ.ค. 2559 )

                จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
                นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน แจ้งว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน ได้กำหนดให้มีการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป โดยได้นิมนต์พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 200 รูป มารับบิณฑบาต เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น. พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน พระภิกษุ-สามเณร พร้อมกันและฉันท์เช้า ณ โรงอาหารโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) จากนั้นเวลา 07.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป พร้อมกัน ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณข่วงเมืองน่าน ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และสมาทานศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ สวดถวายพรพระ บัณฑิตกล่าวคำถวายสังฆทาน ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา พระเดชพระคุณท่าน พระราชาคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดภูมินทร์ อวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อวยพรปีใหม่ และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2560 เป็นเสร็จพิธี
                ดังนั้น จังหวัดน่าน จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
**********************************
รดา บุญยะกาญจน์ ///ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
27 ธันวาคม 2559

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน