ข่าวเด่น
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานความช่วยเหลือแก่นักเรียนและราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 27 ธ.ค. 2559 )

             พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานความช่วยเหลือแก่นักเรียนและราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง
             ที่โรงเรียนภูคาวิทยาคม หมู่ที่1 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายพุฒิเศรษฐ์ พรหมประภัตร เลขานุการในพระองค์ ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เป็นผู้เชิญถุงยังชีพประทาน พร้อมอุปกรณ์กีฬา มอบให้แก่ เด็กนักเรียน และราษฎรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร และเป็นการบรรเทาความหนาวเย็น โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมมอบสิ่งของประทาน ทั้งนี้ ได้ประทานถุงยังชีพให้แก่เด็กนักเรียนและราษฎรในพื้นที่ตำบลภูคาจำนวน 6 หมู่บ้าน หมู่บ้านได้แก่ เต๋ยห้วยงอน บ้านเต๋ยกิ๋วเห็น บ้านน้ำดั้น บ้านตาน้อย บ้านแจรงหลวง และบ้านน้ำปัวพัฒนา รวม 350 ครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร เนื่องจากสภาพอากาศในเขตพื้นที่ตำบลภูคา ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สูง และอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ทำให้อากาศหนาวอย่างต่อต่อเนื่อง ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากภัยหนาว จำนวนมากหลายครัวเรือน ปัจจุบัน ตำบลภูคา อำเภอปัว มีหมู่บ้านทั้งหมด จำนวน 14 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมดจำนวน 4,805 คน แยกเป็นชาย 2,483 คน หญิง 2,322 คน รวม 1,275 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าลั๊ว ส่วนการประกอบอาชีพทำไร่ข้าว ข้าวโพด และทำสวน มีรายได้ ต่ำกว่า 30,000 บาท มีจำนวน 4 ครัวเรือน และจากรายได้เฉลี่ยทั้งหมู่บ้าน ต่อครัวเรือน มีรายได้ตั้งแต่ 33,750 บาท ต่อ คน ต่อปี
                ซึ่งการมอบถุงยังชีพประทานครั้งนี้ ยังสร้างความปลื้มปิติ ให้แก่เด็กนักเรียน และราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ทรงมีความห่วงใยต่อราษฎรชาวตำบลภูคาทรงประทานเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมาเพื่อบรรเทาความหนาวเย็น.ในครั้งนี้ ชาวตำบลภูคาจะขอยึดมั่นและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จะประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
*****************************
สมาน สุทำแปง ///// ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
27 ธันวาคม 2559

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน