ข่าวเด่น
ผู้ว่าฯ น่าน เน้นให้ทุกพื้นที่เข้มงวดมาตรการด้านสังคมและชุมชนรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

วันที่ 27 ธ.ค. 2559 )

         นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งว่า เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุถนนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ให้แต่ท้องที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้านและชุมชน เข้มงวด จริงจัง ในมาตรการด้านสังคมและชุมชน ดังนี้
 
         1. การจัดทำ "ประชาคมชุมชน/หมู่บ้าน” กำหนดข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนนให้ประชาชนถือปฏิบัติ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่
        2. การจัดตั้ง "ด่านชุมชน” เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ อาทิ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น โดยขอความร่วมมืออาสาสมัครในพื้นที่ เช่น อาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อ.ทช.) ฯลฯ เข้าร่วมประจำด่านชุมชนด้วย
       3. การจัดกิจกรรมทางศาสนา "1 อำเภอ 1 กิจกรรม” เพื่อดึงประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและลดเความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ รวมทั้งการจัดกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี”
      4. ให้องค์ปกปกครองท้องถิ่น ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบและสนับสนุนการดำเนินการมาตรด้านสังคมและชุมชนของหน่วยงานต่าง ๆ
 
       ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานในพื้นที่ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง และขอเชิญชวนประชาชนทำความดีเพื่อพ่อ "เลิกดื่ม เลิกขับเร็ว ร่วมใจใส่หมวกนิรภัย” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัตเหตุและการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนให้เหลือน้อยที่สุด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
 
"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
 
................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน