ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน ตรวจเข้มรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

วันที่ 28 ธ.ค. 2559 )

         นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งว่า จากสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ที่ผ่านมา สภาพปัญหาที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้แก่ ประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก / ทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับเทศกาลปีใหม่ / ปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ / อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากการขาดวินัย ละเลย และฝ่าฝืนกฎหมาย จากข้อมูลศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน สถิติการเกิดอุบัตเหตุ การเสียชีวิต และบาดเจ็บ (Admit) ช่วงการควบคุมเข้มข้น (7 วัน) พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 39 ครั้ง บาดจ็บ (Admit) 42 ราย เสียชีวิต 1 ราย  ซึ่งผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เป็นหลัก โดยการไม่เคารพกฎหมาย และขาดวินัยในการขับขี่ ซึ่งจะเป็นรถจักยานยนต์เป็นพานหะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะเป็นวันที่มีอุบัติเหตุและบาดเจ็บสูงสุด
 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งต่อว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดตั้งศูนย์ปฏิบติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 259 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 ณ ห้องบัญชาการเหตุการณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดน่าน และได้กำหนดให้มีพิธีแถลงข่าวเปิด – ปิด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อให้การณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จึงกำหนดให้มีพิธีแถลงข่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน และ พิธีแลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
 
      ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งต่อท้ายว่า เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2560 และจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ ลดลงให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ให้จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้วยตนเอง ""1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงต่อไป
 
"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
 
.................................................
 
พวงพยอม คำมุง / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน