ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน ออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 )

                 จังหวัดน่านจัดกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่9/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อออกให้บริการ แก้ไขปัญหา อนุมัติ อนุญาตแก่ประชาชนตามภารกิจของหมู่บ้าน ชุมชน หรือในงานเทศกาลต่างๆ
                 นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จังหวัดน่านได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อออกให้บริการ แก้ไขปัญหา อนุมัติ อนุญาตแก่ประชาชนตามภารกิจของหมู่บ้าน ชุมชน ห้างสรรพสินค้า หรือเทศกาล งานบุญ งานประเพณีต่างๆในท้องถิ่น ซึ่งโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้เข้ามารับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกและรวดเร็ว เป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
                    ภายในงานกำหนดให้มีพิธีการกล่าว สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีกล่าวถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ กล่าวคำปฏิญาณ และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เวลา 10.30 น. นายอำเภอเชียงกลาง กล่าวรายงานโครงการฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวเปิดโครงการฯ กล่าวพบประชาชน พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอให้ประชาชนได้รับทราบ จากนั้นประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน แนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบของช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ดังนี้คือ มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดน่าน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการยากไร้ จำนวน 5 ราย มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน จำนวน 10 ราย มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 10 ราย และเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากจนให้กับราษฎร จำนวน 50 ชุด หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมชมการให้ริการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมชมการแสดงมหรสพจากส่วนราชการและภาคเอกชน ที่มาจัดแสดงฯในงานตามโครงการฯ
                     ดังนั้น จังหวัดน่าน จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่9/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยพร้อมเพรียงกัน
*****************************
รดา บุญยะกาญจน์ ///// /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
7 มิถุนายน 2560

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน