ข่าวเด่น
กลุ่มเกษตรกรอำเภอนาน้อยกว่า 70 ราย ยื่นหนังสือร้องผู้ว่าฯน่าน ช่วยเหลือไม่มีที่ดินทำกิน

วันที่ 12 มิ.ย. 2560 )

                กลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ำห้วยน้ำหิน อ.นาน้อย จ.น่าน จำนวนกว่า 70 ราย เดินทางมายื่นหนังสือร้องผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้ช่วยติดตามการแก้ไขปัญหาและขอเข้าทำกินในพื้นที่ หลังเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ออกจากพื้นที่ทำกินเมือปี 2559
               วันนี้ (12 มิถุนายน 60) ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน กลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ำห้วยน้ำหิน ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ได้แก่ชาวบ้าน บ้านนา ม.4 บ้านป่ากล้วย ม.8 บ้านหมาก ม.7 และบ้านจัดสรร ม.11 จำนวนกว่า 70 ราย เดินทางเข้าพบและยื่นหนังสือต่อ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีความเดือดร้อนไม่มีที่ดินทำกิน จากนโยบายการทวงคืนผืนป่าจากรัฐบาล ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 64/2557 เรื่องการปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และจากแผนแม่บทแก้ไขการทำลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2557 ทำให้ไม่สามารถเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินทำกินที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมานาน โดยในเดือนมีนาคม 2559 มีเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกิน และปัจจุบันชาวบ้านก็ยังไม่ได้เข้าไปทำกินในพื้นที่ดังกล่าว สร้างปัญหาความยากจนแก่พี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาการเพาะปลูกข้าวไร่ของชาวบ้าน ซึ่งในเรื่องนี้ชาวบ้านได้ถูกเจ้าพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรนาน้อย เรียกสอบปากคำและให้แสดงหลักฐานการครอบครองที่ดินทำกิน และให้ไปชี้แนวขอบเขตแปลงที่ดินของการครอบครองที่ดินทำกินเพื่อตรวจวัดค่าพิกัดสถานที่เกิดเหตุและประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม หลังการทำลายป่าไม้ ซึ่งการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ เพื่อสนองต่อนโยบายการทวงคืนผืนป่า ทำให้เกษตรกรลุ่มน้ำห้วยน้ำหินได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม การเดินทางมาในครั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรลุ่มน้ำห้วยน้ำหิน ได้กล่าวว่า ที่ดินทำกินดังกล่าวเป็นสิทธิของเกษตรกร ที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษมาช้านานและมีพยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์และพยานทางบุคคล ประกอบการพิสูจน์สิทธิชุมชนได้อย่างชัดเจน และราษฎรดังกล่าวทำประโยชน์มาก่อน ปี พ.ศ. 2545 มิใช่เป็นผู้บุกรุกใหม่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองตามแนวทาง มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 และราษฎรดังกล่าวเป็นผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกิน ย่อมได้รับการคุ้มครอง ตามคำสั่ง คสช. 66/2557 การดำเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ที่ไร้ที่ดินทำกินซึ่งได้อาศัยในพื้นที่เดิมนั้นๆ ก่อนคำสั่งนี้ มีผลบังคับใช้
              ในการเดินทางมาในวันนี้ เกษตรกรลุ่มน้ำห้วยน้ำหิน ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จึงขอเรียกร้องความเป็นธรรมจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมให้กับกลุ่มเกษตรกร ตามข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้คือ 1.ขอให้ยุติการออกคำสั่งให้เกษตรกรฯออกจากพื้นที่ทำกิน และอนุญาตให้กลับเข้าไปทำกินต่อไปได้ดังเดิมตลอดไป 2.ขอให้ยุติการดำเนินคดีใดๆและการดำเนินการทวงคืนผืนป่าต่อเกษตรกรฯ โดยเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้ช่วยติดตามแก้ไขปัญหาและขอเข้าทำกินในพื้นที่ได้ต่อไป ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้รับหนังสือร้องเรียนของกลุ่มเกษตรกร และรับปากจะช่วยติดตามความคืบหน้าให้ พร้อมทั้งให้กลุ่มเกษตรกรได้เข้าพื้นที่เพื่อเพาะปลูกข้าวไร่ในฤดูกาลนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปพลางก่อน ชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรได้รับทราบผลเป็นที่น่าพอใจ จึงได้แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา เพื่อรอการพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาตามกระบวนการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
*****************************
รดา บุญยะกาญจน์ ///// /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
12 มิถุนายน 2560

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน