ข่าวเด่น
จังหวัดน่านเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ประจำปี 2560

วันที่ 13 มิ.ย. 2560 )

             จังหวัดน่านเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ประจำปี 2560 ในช่วงเข้าพรรษา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างกระแส รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
                นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา โดยให้จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ตามบริบทของตนเอง และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคจึงได้จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสด์วิลล์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความรู้ สร้างกระแส รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระตุ้นให้ประชาชนลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาและกิจกรรมอื่นตามที่เห็นสมควร พร้อมนี้จังหวัดน่านได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ประทานเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์คำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 คือ "ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ” ผ่านสื่อทุกแขนงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยน้อมนำพระคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก มาประพฤติปฏิบัติให้เอาชนะกิเลสในใจตน และสามารถบรรลุผลอันดีงามตามปณิธานได้ต่อไป
                ดังนั้น จังหวัดน่าน จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อทำความดีถวายในหลวง และยังเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของไทยให้เกิดความยั่งยืนต่อไปด้วย
*****************************
รดา บุญยะกาญจน์ ///// /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
13 มิถุนายน 2560

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน