ข่าวเด่น
รพ.น่าน อบรมซ้อมแผนและป้องกันระงับอัคคีภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในโรงพยาบาล

วันที่ 13 มิ.ย. 2560 )

              โรงพยาบาลน่าน จัดอบรมโครงการซ้อมแผนและป้องกันระงับอัคคีภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพิ่มทักษะแก่บุคลากรด้านแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
              ที่โรงพยาบาลน่าน นายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการซ้อมแผนและป้องกันระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลน่าน ประจำปี 2560” เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพิ่มทักษะแก่บุคลากรด้านแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สนับสนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และรองรับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) รวมทั้งเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ในการซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและระงับอัคคีภัยภายในโรงพยาบาล โดยมี นายวิโรจน์ หลวงเทพ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ ซึ่งการอบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ คณะทำงานบริหารงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลน่าน ได้ดำเนินการจัดโครงการฯขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย กำหนดระยะเวลาการอบรมในระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2560 รวม 3 วัน วันแรกเป็นการอบรมวิชาการ ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน วันที่สอง เป็นการอบรมวิชาการ ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และการซ้อมแผนอัคคีภัยบนโต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัยเครือข่ายโรงพยาบาลน่าน และวันสุดท้าย เป็นการซ้อมแผนการตอบโต้วาวะฉุกเฉินและระงับอัคคีภัย โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ คือ อาจารย์สุวัฒน์ รัตนศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และอาจารย์เกรียงไกร อ่วมอ่ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยากรครู ก. และผู้ตรวจสอบมาตรฐาน จากสมาคมดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA และหลักสูตร ERT สพฉ จาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ
                 การอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัยเครือข่ายโรงพยาบาลน่าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน รวมจำนวน 250 คน และคาดว่าผู้ผ่านการอบรมฯ จะได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านการป้องกันระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและระงับเหตุ และสามารถความรู้ความเข้าใจจากการฝึกปฏิบัติการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอัคคีภัยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในโรงพยาบาลน่าน ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นไปอีกด้วย
*****************************
รดา บุญยะกาญจน์ ///// /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
13 มิถุนายน 2560

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน