ข่าวเด่น
6 จังหวัดร่วมประชุมเหล่ากาชาดภาค 9 ครั้งที่ 3/2560 สนองนโยบายสภากาชาดไทย

วันที่ 8 ก.ย. 2560 )

                                    วันนี้ (8 ก.ย.60 ) ที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริ หารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธาน เปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ และนางโศภาพรรณ วิลรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และกล่าวต้อนรับ นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริ หารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย โดยมีนางขนิษฐา บุตรราช นายกสมาคม แม่บ้านมหาดไทย และเหล่าสมาชิกเหล่ากาชาด ภาค 9 ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ แพร่ และจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้                     
                                 ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ได้กำหนดให้แต่ละภาคมีการจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้างต้น ทางเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ซึ่งประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอ จึงกำหนดจัดประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเหล่ากาชาดแต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพทุก 4 เดือน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึง พลังความรัก ความสามัคคีกลมเกลียว และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเหล่ากาชาชาดจังหวัดในภาค 9 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ ระหว่างกันในผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขของเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย พร้อมกันนี้ ได้มอบธงตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ให้กับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ในครั้งต่อไป ทั้งนี้ เหล่ากาชาดนั้น เกิดจากความร่วมมือ ความตั้งใจ ความเสียสละ ความทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลัง สติปัญญา และกำลังทรัพย์ ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันก่อนที่จะเกิดภัยอันตรายต่างๆ การบรรเทาทุกข์ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย ตลอดจนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากประชาชน ซึ่งเห็นได้จากความร่วมมือในการบริจาคเงิน สิ่งของให้กับเหล่ากาชาดเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการร้องขอหรือเกิดภัยธรรมชาติต่างๆ โดยมีกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 เข้าร่วมประชุม จำนวน 569 คน
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน