ข่าวเด่น
จังหวัดน่านปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 8 ก.ย. 2560 )

            จังหวัดน่าน โดยสำนักงานประมงจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่คู่กับประเทศไทย และให้สัตว์น้ำได้มีโอกาสเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์
             ที่บริเวณหนองน้ำครกม่วงตึ๊ด บ้านม่วงตึ๊ด หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน นายอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดน่าน กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ และกรมประมงได้กำหนดให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และขอความร่วมมือประชาชนในการงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่กับประเทศไทยตลอดไป สมดังคำที่ว่า "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” นอกจากนี้ยังเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงได้จัดการทรัพยากรการประมง โดยทรงห่วงใยประชาชนในชนบทที่ขาดสารอาหารโปรตีน ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย และปลาน้ำจืดถือเป็นแหล่งอาหารโปรตีน หาได้ในท้องถิ่น แต่แหล่งน้ำธรรมชาติมีความเสื่อมโทรม ทำให้ปริมาณการผลิตปลาจากแหล่งน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน จึงได้เกิดแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในด้านการจัดการทรัพยากรประมง และได้พระราชทานพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาโตเร็วที่เหมาะสมในแต่ละท้องที่ในแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีสัตว์น้ำไว้บริโภคตลอดปี
            สำหรับกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ในครั้งนี้ จังหวัดน่านได้มีการปล่อยพันธุ์ปลา และพันธุ์กุ้ง ประกอบด้วย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์ ปลาสร้อยขาว ปลาปลีกแดง ปลาแก้มช้ำและปลามัน ลงสู่หนองน้ำครกม่วงตึ๊ด ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆ ลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ และให้ประชาชนสามารถจับปลาที่โตมาประกอบอาหารที่มีโปรตีนและคุณค่าทางอาหารต่อไป
******************************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
8 กันยายน 2560

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน