ข่าวเด่น
น่านส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ของดีเมืองน่าน

วันที่ 12 ก.ย. 2560 )

                            ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมือง พลเอกบุญทรง วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม งานเกษตรอินทรีย์ของดีเมืองน่าน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ได้ผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพตรงตามมาตราฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการบริโภคอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันภาคเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมาก โดยปรับเปลี่ยนจากการทำการเกษตรที่ใช้สารเคมีมาเป็นการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งผลผลิตที่ออกสู้ตลาดจะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดน่าน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป
                           โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ นิทรรศการการผลิตสินค้าตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายสินค้าผลผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยตรงจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร อาทิ ผลผลิตภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ พืชผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุนชนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการประกวดส้มตำลีลาโดยมี 10 อำเภอส่งทีนเข้าทำการแข่งขันซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานซึ่งแต่ละทีมต่างก็โชว์ลีลาเด็ดๆเพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการตัดสิน สำหรับจังหวัดน่านได้ร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน ดำเนินงานร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมและภาคเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ เพื่อดำเนินการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดน่านและนอกพื้นที่จังหวัด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรจากการใช้สารเคมีมาเป็นการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ทั้งยังเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไป
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน