ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดพิธีเชิดชูเกียรติ อาสาสมัคร องค์กร และเครือข่าย ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2560

วันที่ 12 ก.ย. 2560 )

                ที่ห้องประชุม Convention hall โรงแรมดิอิมเพรส ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ บุคคล องค์กร หน่วยงาน และเครือข่าย ที่สนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2560 ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคม”
             ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เป็นองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัด มีภารกิจหลักในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมทั้งสนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 คน องค์กรภาคเอกชน จำนวน 12 แห่ง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 5 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 แห่ง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับอำเภอ จำนวน 21 คน แกนนำสตรี จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 16 คน โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ บุคคล องค์กร หน่วยงาน และเครือข่าย ที่สนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคม ประจำปี 2560รวมทั้งกล่าวแสดงความยินดี และกล่าวยกย่องทั้งบุคคล และองค์กร ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมด้วยดีเสมอมา
 
สมาน  สุทำแปง  ข่าว
กัมปนาท  พอจิต  เรียบเรียง

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน