ข่าวเด่น
น่านสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 13 ก.ย. 2560 )

                            วันนี้ 13 ก.ย. 60 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน โดยมีนายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
                             สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด 118 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่ และเพชรบูรณ์ โดยในพื้นที่จังหวัดน่านได้ดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 11 โครงการ ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานการพัฒนา และเป้าหมาย การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯ และให้การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดการปฏิบัติงานแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งได้มีการจัดทำแผนบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฯ ให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ตลอดจนให้คณะทำงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมหาแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน