ข่าวเด่น
กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สื่อมวลชนและกลุ่มประชารัฐน่าน สร้างเครือข่ายเยาวชน “กล้าดี” อนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน

วันที่ 14 ก.ย. 2560 )

             กฟผ. จังหวัดน่าน จับมือ สมาพันธ์สื่อสารมวลชน จ.น่าน และกลุ่มประชารัฐน่าน ร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโครงการ "กล้าดี” สร้างเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ จังหวัดน่าน
            ที่โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายสุเมษ สายสูง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ "กล้าดี” ปีที่ 2 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน ในการร่วมกันดูแลรักษาป่าในพื้นที่ของตนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคิดและนำเสนอโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กฟผ. และหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน
             โครงการ "กล้าดี” เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยมีสื่อในพื้นที่ช่วยกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ช่วยกันดูแลฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน้ำของจังหวัดน่าน ทำหน้าที่บูรณาการกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานที่สนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนงบประมาณ โดยนำกล้าไม้มาปลูกสร้างป่าในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 22 ปี มีต้นไม้จำนวนกว่า 16,560,000 ต้น ในพื้นที่ 82,800 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่เกือบทุกอำเภอในจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ และตลอดระยะเวลา 23 ปี ที่ กฟผ. ได้ดำเนินโครงการปลูกป่าในจังหวัดน่าน สามารถฟื้นฟูป่าที่เคยถูกบุกรุกทำลาย ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดน่านได้กว่าแสนไร่ คิดเป็นจำนวนต้นไม้ 20 ล้านต้น และสำหรับในปี 2560 กฟผ. จะปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดน่านเพิ่มอีก 6,000 ไร่ ซึ่งคิดเป็นจำนวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นอีกถึง 1.2 ล้านต้น
            ด้าน นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า โครงการกล้าดี ปีที่ 2 ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาจังหวัดน่านเป็นอย่างมาก โดยในปีนี้มีสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 18 โครงการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยจะคัดเลือกจากเกณฑ์ที่กำหนดคือ มีคุณประโยชน์ต่อชุมชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในโรงเรียนและในชุมชน เป็นโครงการที่ยั่งยืน มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นโครงการที่มีการสื่อสารสร้างการรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถต่อยอดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่าน โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ 5 โครงการ และมี กฟผ. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการละ 20,000 บาท และได้เชิญ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน บริษัท ไร่ทิพย์ จำกัด มาร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการของโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง และทั้ง 5 โครงการที่ผ่านการคัดเลือก นอกจากจะได้รับเงินสนับสนุนแล้ว ยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนที่ กฟผ. ให้การสนับสนุน จากนั้นเดือนพฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่จะได้รับรางวัล โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และจะมีการคัดเลือกโครงการดีเด่นเพื่อนำไปขยายผลในปีหน้า
              สำหรับ โครงการกล้าดี เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เยาวชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 500 คน จาก 20 โรงเรียน ซึ่งสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการกล้าดีวิถีพอเพียง สร้างฝายถวายพ่อ จากโรงเรียนแม่จริม ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถช่วยให้ระบบนิเวศภายในโรงเรียนดีขึ้น มีน้ำและทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างเพียงพอ และโครงการโกโก้...สร้างป่า ป่า...สร้างรายได้ จากโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก ที่ช่วยเติมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและยังสร้างรายได้เสริมแก่โรงเรียน เป็นต้น
******************************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
14 กันยายน2560

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน