ข่าวเด่น
ผู้ว่าฯน่าน ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 17 เม.ย. 2561 )

         นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน และผู้แทนชุมชน ศึกษาข้อมูลเนื้อหาในวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง”   ที่ได้รับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล     

       ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้นำวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” ไปแจกจ่ายให้ถึงผู้ที่ได้ประโยชน์หรือเผยแพร่ลงเวบไซต์ และขอให้จัดเตรียมเป็นข้อมูลสำหรับคณะทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยให้ประสานกับกระทรวงมหาดไทย และจัดส่งไฟล์ข้อมูลวารสารดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดพิมพ์วารสารเป็นรูปเล่มแล้วแจกจ่ายต่อไป

     ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้หน่วยงานพิจารณานำวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 เรื่อง "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” เป็นข้อมูลประกอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการขับขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมทั้งพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลในทิศทางเดียวกัน ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้สามาดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http;//www.ppb.moi.go.th/midev01

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

17 เมษายน 2561                                                                      

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน