ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 งาช้างดำเกมส์

วันที่ 17 เม.ย. 2561 )

      17 เมษายน 2561 ที่ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน นางรติพร บุญคง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านเป็นประธานดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 งานช้างดำเกมส์ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมหารือและวางแผนกำหนดแนวทางการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 งาช้างดำเกมส์
       ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 งาช้างดำเกมส์ ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ การเตรียมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในพื้นที่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ การจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชน (Press Center) เพื่อกำกับดูแล ประสานงาน และอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนทุกสาขา (ส่วนกลาง และภายในจังหวัด) เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการรายงานผลการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬาให้ทันต่อสถานการณ์
        ทั้งนี้ นางรติพร บุญคง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้ขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน บูรณาการร่วมกันในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวน่านและนักท่องเที่ยวที่สนใจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 งาช้างดำเกมส์ ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 (เวลา 15.00น.) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน


.......................................................
อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
17 เมษายน 2561

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน