ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน ประชุมคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ การจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561

วันที่ 17 เม.ย. 2561 )

         17 เมษายน 2561 ที่ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

          ด้วยจังหวัดน่าน และเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ จัดการแสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน  ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน การออกบูธของหน่วยงานราชการ การออกบูธแสดงสินค้า OTOP รัฐวิสาหกิจชุมชนต่างๆ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากโรงงาน การประกวดร้องเพลงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน การประกวดธิดาดอยและการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดสาวน่านบ้านเฮา การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปิน และการออกรางวัลสลากการกุศล ประจำปี 2561 เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

      โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เที่ยวชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP  ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภายในจังหวัดน่าน และสนับสนุนช่องทางการตลาดรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์

 

 

.......................................................

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

17 เมษายน 2561


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน