ข่าวเด่น
จังหวัดน่านปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

วันที่ 18 เม.ย. 2561 )

         จังหวัดน่าน จัดแถลงข่าวการปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 สรุปจังหวัดน่านมีจำนวนครั้งอุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 62 ครั้ง ลดลงจากปีที่แล้ว 5 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 66 ราย และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย
          ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จังหวัดน่าน โดยมี นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน กล่าวสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจังหวัดน่านมีข้อมูลเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 สถิติสะสม ช่วงวันที่ 11 - 17 เมษายน 2561 มีจำนวนครั้งอุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุ 62 ครั้ง เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (67 ครั้ง) ลด 5 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ รวม 66 ราย เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (70 ราย) ลดลง 4 ราย แยกเป็นเพศชาย 55 ราย และเพศหญิง 11 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย จำนวนอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุจากมากไปน้อย 15 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงสา 13 ครั้ง ปัว 8 ครั้ง เมืองน่าน 7 ครั้ง ท่าวังผา 7 ครั้ง เชียงกลาง 6 ครั้ง แม่จริม 4 ครั้ง นาน้อย 4 ครั้ง สันติสุข 3 ครั้ง นาหมื่น 3 ครั้ง บ้านหลวง 2 ครั้ง สองแคว 2 ครั้ง ภูเพียง / บ่อเกลือ / เฉลิมพระเกียรติ อำเภอละ 1 ครั้ง และอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ 1 อำเภอ คือ อำเภอทุ่งช้าง ส่วนการตั้งจุดตรวจ /ด่านตรวจ มีจำนวน 30 จุด มีผู้ปฏิบัติหน้าที่สะสมตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2561 รวม 6,201 คน มีการเรียกตรวจ/ดำเนินคดี เรียกตรวจตามมาตรการหลัก รวม 18,320 คัน ดำเนินคดีทั้ง 10 มาตรการ จำนวน 3,162 คดี
        สำหรับการแถลงข่าวการปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่องค์กรภาคีเครือข่าย สื่อมวลชนทุกแขนง อาสาสมัครทุกฝ่าย รวมทั้งประชาชนทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และเสียสละแรงกายแรงใจ จนทำให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และทำให้จังหวัดน่านมีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลดลงกว่าปีที่ผ่านมาด้วย
****************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
18 เมษายน 2561

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน