ข่าวเด่น
จังหวัดน่านเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ปี 2561

วันที่ 19 เม.ย. 2561 )

              จังหวัดน่าน เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อธำรงและสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา
               นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ได้กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างและเผยแพร่พระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาฉบับภูมิพโลภิกขุ ตลอดจนธำรงและสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ ตามกฎหมาย เมื่อปีพ.ศ. 2516 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชฉายา "ภูมิพโลภิกขุ” เมื่อครั้งทรงพระผนวชเป็นนามมงคลแห่งมูลนิธิ และมูลนิธิฯได้ดำเนินงานตามโครงการแปลพระคัมภีร์อธิบายขยายความพระไตรปฎกชั้นอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสสฉบับภูมิพโลภิกขุ จากคัมภีร์ใบลานภาษาบาลีอักษรขอมในพระราชูปถัมภ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ มาโดยต่อเนื่อง ทั้งนี้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานฯ ความว่า "ฉันขออนุโมทนา ขอให้ทำต่อไปอย่าหยุดเสีย.... เป็นการช่วยให้คนเข้าถึงธรรม” นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้นำพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุที่สร้างเสร็จแล้วถวายวัดที่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม สถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา/ภาษาบาลี และหอสมุดสำคัญๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้พระสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าเข้าถึงพระธรรมวินัย ตามกระแสพระราชดำรัสฯ ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้สร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโล เสร็จแล้ว จำนวน 152 คัมภีร์ และคัมภีร์ที่รอดำเนินการตามโครงการ อีกกว่า 3 00 คัมภีร์
               สำหรับผู้ที่บริจาคเงิน เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน จะได้รับอภินันทนาการเหรียญที่ระลึกเฉลิพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ พ.ศ. 2542 คือ บริจาคเงิน 10,000 บาท รับเหรียญทองแดงซุบทองด้านขูดเงา บริจาค 5,000 บาท รับเหรียญทองแดงพ่นทรายรมดำ และบริจาค 2,000 บาท รับเหรียญทองแดง ส่วนผู้ที่จะบริจาคเงินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ในบริเวณวัดสระเกศ ถนนจักรพรรดิพงษ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100 โทรศัพท์ 02-2230316 หรือ www.bhumibalo.org หรือ สำนักงานจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ถนนน่าน-พะเยา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-716400
****************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
19 เมษายน 2561

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน