ข่าวเด่น
ยุติธรรมจังหวัดน่าน เปิดบริการให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 23 เม.ย. 2561 )

             สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน เชิญชวนประชาชนใช้บริการหน่วยบริการประชาชน ในด้านการอำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษากฎหมาย รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจนให้คำปรึกษาในด้านอื่นๆ แก่ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและตอบสนองความต้องการของประชาชน ณ ห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาน่าน
              นายวราวุธ คันธาเวช ยุติธรรมจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงยุติธรรม ได้มีนโยบายเน้นบทบาทและมาตรการเชิงรุก เพื่อให้สังคมมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนด ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ด้วยการอำนวยความสะดวกในการให้คำปรึกษากฎหมาย การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ และด้านอื่นๆ โดยการตั้งจุดให้บริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้างบิ๊กซี ซูปเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาน่าน ซึ่งการตั้งจุดบริการประชาชนในครั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนควรจะได้รับจากกระทรวงยุติธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2458 การเยียวยาเหยื่อทางอาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีช่องทางและการรับรู้ เข้าใจ เข้าถึงกฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมต่อไป
****************
สมาน สุทำแปง /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
23 เมษายน 2561

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน