ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 25 เม.ย. 2561 )

             จังหวัดน่าน ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก
              นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง อำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ โดยมีกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสมาคมภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มขวดน้ำดื่ม ได้แก่ การใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด การผลิตหรือสั่งผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดโดยไม่ใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด และการเผยแพร่ประสัมพันธ์ในประเด็น "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซิล” ซึ่งการขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่มหรือแคปซิล ในอุตสาหกรรมน้ำดื่ม เนื่องจากแคปซิลเป็นพลาสติกที่ไม่มีความจำเป็น และแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมได้ง่ายและย่อยสลายได้ยาก จนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ซึ่งหากลงสู่แหล่งน้ำแคปซิลก่อให้เกิดขยะพลาสติกมากถึง 520 ตันต่อปี โดยผู้ประกอบการได้มีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้สมัครใจที่จะร่วมมือกันเลิกใช้แคปซิลโดยพร้อมเพรียงกัน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมานั้น
               สำหรับในส่วนของจังหวัดน่าน จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง อำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีแคปซิลในการจัดประชุม หรือการจัดงานอื่นใดที่มีความจำเป็นต้องให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วยน้ำดื่มบรรจุขวด รวมทั้งการจำหน่ายของร้านค้าสวัสดิการภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็น "น้ำสะอาดไม่ต้องมีแคปซิล” ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับทราบและให้ความร่วมมือสนับสนุนการใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีแคปซิล ลดการใช้พลาสติก และทิ้งขยะให้ถูกที่ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม
****************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
25 เมษายน 2561

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน