ข่าวเด่น
ผู้ว่าฯ น่าน มอบนโยบายกวดขันกเล่นพนันฟุตบอลและพนันออนไลน์

วันที่ 8 มิ.ย. 2561 )

      นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ขานรับนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล อีกทั้งการป้องกันปัญหาการเล่นพนันในพื้นที่ โดยสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันในการสอดส่อง กวดขันการกระทำผิดการเล่นพนันฟุตบอล การเล่นพนันออนไลน์ และการพนันทายผลกีฬาประเภทอื่นๆ         

        สืบเนื่องจากระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 จะมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ขึ้น โดยสื่อต่างๆ ได้มีการนำเสนอข่าวสารการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งอาจจะทำให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ดำเนินการรวมกลุ่มจัดให้มีการเล่นพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการกระทำความผิดฐานการเล่นพนัน ซึ่งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตไม่สามารถออกใบอนุญาตให้เล่นการพนันดังกล่าวได้ เนื่องจากการเล่นดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง ดังนั้นหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 4 ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 12 (2) แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และการกระทำดังกล่าวอาจทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ลุ่มหลงมัวเมาในการเล่นการพนันตลอดจนเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางสังคมด้านอื่นๆ ตามมา

          นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต่ออีกว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการปราบปรามผู้มีอิทธิพล อีกทั้งเป็นการป้องกันปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018 ให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอล การเล่นพนันออนไลน์ และการพนันทายผลกีฬาประเภทอื่นๆ โดยสั่งการให้นายอำเภอ พนักงานฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจให้ร่วมกันสอดส่องกวดขันการกระทำความผิด ถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการโดยเด็ดขาด และหากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดให้ดำเนินการทางวินัยทันที

 

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

8 มิถุนายน 2561                                                                        

 


 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน