ข่าวเด่น
น่าน เป็นเจ้าภาพจัดประกวดแสดงเพลงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 9 มิ.ย. 2561 )

        ที่ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประกวดแสดงเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทขับซอ ภาคเหนือ มุ่งหวังให้เยาวชนเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประกวด
          จังหวัดน่าน เป็นเจ้าภาพจัดประกวดแสดงเพลงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทขับซอ สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เปิดเวทีและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
        ด้านนายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดประกวดในครั้งนี้มีคณะนักแสดงผ่านเข้ารอบมาแข่งขันในรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม ประกอบด้วย คณะแก้วกาญจนาศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม คณะสังคีตภิรมย์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ คณะเทพนารี โรงเรียนเทพนารี จังหวัดแพร่ คณะวงเอื้องคำล้านนา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา คณะสุขใจ ศรีคำสามัคคี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพะเยา คณะสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ คณะวงดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะสะหรีละกอนนครลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง คณะช่างซอน่านนคร โรงเรียนน่านนคร จังหวัดน่าน ทั้งนี้มุ่งหวังให้เยาวชน และประชาชนได้เห็นคุณค่างานศิลปะวัฒนธรรมไทย ร่วมสืบสาน และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อไป
 
กัมปนาท  พอจิต  ข่าว

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน