ข่าวเด่น
ยุติธรรมจังหวัดน่าน จัดอบรมเครือข่ายยุติธรรม เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

วันที่ 14 มิ.ย. 2561 )

            ยุติธรรมจังหวัดน่าน จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการอบรมศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถดูแลป้องกันตนเองได้โดยการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน
              สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน นำโดย นายวราวุธ คันธาเวช ยุติธรรมจังหวัดน่าน นางสาวจิตติมา กันทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อจัดอบรมเครือข่ายยุติธรรม เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายตามโครงการอบรมศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถดูแลป้องกันตนเองได้โดยการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และประชาชนในพื้นที่ และเพื่อส่งเสริมและบูรณาการเครือข่ายที่มีการจัดตั้งไว้ ให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ การให้ความรู้ด้านกฎหมายผ่านเกม The Chioce ทางเลือก ทางรอด และการสร้างระบบติดตามผู้พ้นโทษในพื้นที่ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ แบ่งพื้นที่เป้าหมายออกเป็น 3 พื้นที่ ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลส้าน อ.เวียงสา จังหวัดน่าน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 48 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน และครั้งที่ 3 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรแม่จริม ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 52 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 150 คน
            สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านอาชญากรรม โดยมี พ.ต.ท.รังสรรค์ ทินบุตร สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน และ ร.ต.อ.สุพจน์ เขียวสมบัติ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมฯ ในหัวข้อ "อาชญากรรมและวิธีการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่” และทีมวิทยากรจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน บรรยายในหัวข้อ "การสร้างระบบติดตามผู้พ้นโทษในพื้นที่” และการบรรยาย "การสร้างความรับรู้ทางด้านกฎหมาย” จากทีมวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน
****************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
14 มิถุนายน 2561

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน