ข่าวเด่น
รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามงานรณรงค์ระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 )

           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามงานรณรงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน บ้านผาสุก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
          ที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาบ้านผาสุก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ดร. วิวัฒน์ ศัลย์กำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามงานรณรงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา พื้นที่ลุ่มน้ำน่าน กิจกรรม "เอามื้อสามัคคี พลังหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ” โดยมี นายสุรเดช เตียวกระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ประมาณ 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดิน ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน โดยมีหลักการบริหารจัดการน้ำให้มีใช้ตลอดปี การใช้ดินอย่างยั่งยืน ณ บ้านผาสุก หมู่ที่ 3 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่เอเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อให้เป็นจุดสาธิตการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา บนพื้นที่สูง และเพื่อเป็นจุดสาธิตการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ด้วยหญ้าแฝก
           กิจกรรม เอามื้อสามัคคี พลังหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านผาสุก ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการนำแนวทางการปฏิบัติไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประชาชนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองให้มีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ รมช.และคณะ ยังได้ปล่อยปลานิลและกบ จำนวนกว่า 1 หมื่นตัว เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้การเลี้ยงปลาและกบ และนำไปขยายพันธุ์รวมทั้งไว้เป็นแหล่งอาหารของประชาชน ตลอดจนเพื่อนำไปขายสร้างอาชีพและสร้างรายได้กับประชาชน ส่วนทางด้านกรมพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ทำปุ๋ยหมักจากชีวภาพ การสาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และนำไปใช้ในการกสิกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับประชาชน ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในต้นทุนการผลิต และส่งเสริมสนับสนุนโครงการช่วยเหลือประชาชน ในการขุดลอกคูคลอง และการขุดสระอ่างกักเก็บน้ำให้ราษฎรนอกเขตพื้นที่นอกชลประทาน อีกด้วย
****************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
15 มิถุนายน 2561

 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน