ข่าวเด่น
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนด้านการประชาสัมพันธ์ เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 )

          ที่ห้องไพลิน โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาศาสตร์พระราชา กิจกรรมอบรมเยาวชน Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์ : เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนจำนวน 20คน จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่านเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเชื่อมั่น และรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชา รวมถึงเกิดแนวคิดทัศนคติอันดี ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่การประพฤติปฏิบัติ เพื่อเป็นการสืบสานต่อยอด และขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือ องค์ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พระราชประสงค์ของพระองค์ คือ การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และด้านจิตใจของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญ เป้าหมายในการพัฒนาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุขโดยต้องคำนึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลายแต่ที่สำคัญ คือ นักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ชาติและเป็นเรื่องของจิตใจ

             สำหรับการจัดโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาศาสตร์พระราชา กิจกรรมอบรมเยาวชน Young PRD ด้านการประชาสัมพันธ์ : เลือดใหม่ PR นำศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่เยาวชนในหัวข้อ การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนายไพฑูรย์ เก่งการช่าง ผู้อำนวยการโครงการภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรยายหัวข้อการมีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ  และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอจากโทรศัพท์มือถือ และฝึกปฏิบัติจริง โดยการแบ่งกลุ่มทำคลิปประชาสัมพันธ์ตามแนวทางการพัฒนาศาสตร์พระราชาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย

 

 

........................................................

 

ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล/ ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

14 ธันวาคม 2561                                                                        


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน