ข่าวเด่น
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดงาน วันดินโลก World Soil Day ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาลุ่มน้ำน่านอย่างยั่งยืน”

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 )

             ที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดร.ธีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันดินโลก (World Soil Day) ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาลุ่มน้ำน่านอย่างยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเกษตรที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศตามธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน ในหัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ และพระราชกรณีกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และในโอกาสเดียวกันผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันดินโลก” (World Soil Day) โดยได้มีการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะจัดงานในการเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันทุกประเทศ เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการ จัดงานวันดินโลกมาโดยตลอด
               สำหรับในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก ขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเกษตรที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศตามธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน ในหัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” เมื่อวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดงานเฉลิมฉลอง วันดินโลกอย่างเป็นทางการ ครั้งที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดินให้สาธารณชนรับทราบ และช่วยกันดูแลรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่ง การจัดงานวันดินโลก World Soil Day ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาลุ่มน้ำน่านอย่ายั่งยืน ในครั้งนี้ โดยมีเหมอดินอาสา นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่างๆ และประชาชนทั่วไป เกือบ1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดิน และตระหนักถึงความสำคัญของการที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งช่วยกันเผยแพร่ ขยายผล ตลอดจนนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนตลอดไป
****************
สมาน สุทำแปง / /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
14 ธันวาคม 2561

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน