ข่าวเด่น
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน จัดพิธีลงนามข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า MOU ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันที่ 20 ธ.ค. 2561 )

     ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน เปิดงาน โครงการประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครเกษตรกร และพิธีลงนามข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า(MOU) ตามโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/2562
     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้ และอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง อุตสาหกรรมต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้มีเสถียรภาพในการผลิตสินค้าและลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ ในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ในเขตชลประทาน ที่มีความเหมาะสม ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา หรือพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่มีศักยภาพและมีแหล่งน้ำตลอดฤดูเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตาม Zoning by Agri-map และได้กำหนดมาตร ในการขับเคลื่อนประสานงานควบคุมติดตามเพื่อสนับสนุนเกษตรกร ในการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62 ซึ่งรัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมติ ในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา โดยมอบให้กรมชลประทาน ดูแลเรื่องระบบน้ำเพื่อการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินดูแลเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรดูแลเรื่องการรับสมัครและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักปลัดกระทรวง หรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดูแลเรื่องสินเชื่อและการประกันภัยพืชผล ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยให้สินเชื่อในอัตรา 2,000 บาท ต่อไร่ ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และประกันภัยไร่ละ 1,500 บาท และดูแลเรื่องการตลาด การรับซื้อ โดยประกันราคาขั้นต่ำที่หน้าโรงงานในกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล กิโลกรัมละ 8.00 บาท
          ในส่วนจังหวัดน่าน มีเกษตรกรแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จากอำเภอเมืองน่าน เวียงสา นาน้อย ท่าวังผา ปัว เชียงกลาง ทุ่งช้าง แม่จริม บ้านหลวง สันติสุข บ่อเกลือและอำเภอภูเพียง รวมเกษตรกร 5,540 ราย พื้นที่ 21,754 ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยใบสมัคร รวม 4,405 ราย พื้นที่ 17,399.75 ไร่ และปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้จำหน่ายปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมูลค่ากว่า 3,000,000 บาท พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า (MOU) ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด้วย
 
สมาน  สุทำแปง  ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน