ข่าวเด่น
โรงเรียนราชานุบาลน่าน จัดกิจกรรมกาดม่วนใจ๋ หนูน้อยปฐมวัย โครงการหนูน้อยเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 ธ.ค. 2561 )

           เช้าวันนี้ (21 ธันวาคม 2561) โรงเรียนราชานุบาลน่าน จัดกิจกรรมกาดม่วนใจ๋ หนูน้อยปฐมวัย  โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรม  กว่า 300 คน  ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนราชานุบาล ซึ่งกิจกรรมกาดม่วนใจ๋ หนูน้อยปฐมวัยเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการหนูน้อยเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนราชานุบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาน่าน เขต 1 ซึ่งได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการปูพื้นฐานเยาวชนตัวน้อยๆในสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตามบริบทของเด็ก โรงเรียน ชุมชน และสังคมที่เด็กดำรงอยู่ และเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนสินค้าให้เป็นเงิน การนับเงินทอน การรู้จักเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ และรู้คุณค่าของการได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของตนเอง เพื่อนำเงินรายได้ที่ได้จากการขายของนำไปหยอดกระปุกเป็นเงินออม จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยรักการออมนิสัยติดตัวไปจนโต

         นอกจากนี้ทางฝ่ายปฐมวัยยังได้สอดแทรกกิจกรรมต่างๆ การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีต้นแบบของปวงชนชาวไทยในเรื่องการออมเงิน คือ ในหลวง ซึ่งสมเด็จย่าทรงปลูกฝังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาตั้งแต่ยัง ทรงพระเยาว์ คนไทยโชคดีที่มีแบบอย่างที่ดี จึงเป็นสิ่งที่ปวงชนชาวไทยสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างอนาคตให้ลูกหลานมีความมั่นคงทางด้านการเงินในอนาคตต่อไป

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร/ ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

21 ธันวาคม 2561                             

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน