ข่าวเด่น
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศ ยาเสพติดจังหวัด NISPA พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562

วันที่ 21 ธ.ค. 2561 )

                  เช้าวันนี้ (21 ธันวาคม 2561) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศ ยาเสพติดจังหวัด NISPA พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดน่าน ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5  ได้ร่วมกับจังหวัดน่าน  ได้จัดขึ้น เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดจากภายนอกประเทศ เพื่อตัดวงจรตัวยา ลดผลกระทบของปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม ชุมชน และสร้างพื้นที่ตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด  เพื่อเป็นแนวทางและต้นแบบขยายพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ ผ่านระบบเครือข่าย Internet นำเสนอข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ตลอดจนเป้าหมาย แผนงานโครงการ งบประมาณ การกำกับติดตามและประเมินผลให้สามารถประมวลวิเคราะห์ ใช้ประโยชน์   ทั้งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การสืบค้นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก ทันต่อเหตุการณ์  อีกทั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ., ศป.ปส.อ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด   ผ่านระบบ Internet   และมีความเข้าใจในประโยชน์และหลักการทำงานของระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  ที่ได้มีการปรับรูปแบบการรายงานและการนำเข้าข้อมูล  ผลการดำเนินงาน  มีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ยาเสพติดจังหวัด และสามารถบริหารยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และศึกษาการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่นำเข้าให้เป็นปัจจุบัน (Real time)   ต่อไป 

 

 

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร/ ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

21 ธันวาคม 2561                                                                       


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน