ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันที่ 24 ธ.ค. 2561 )

               จังหวัดน่าน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือนธันวาคม 2561 และมอบเข็มยิ่งชีพ ให้นายอำเภอที่ได้รับบรรจุใหม่  ขยายผลการจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ มอบรางวัลหม่อมงามจิต บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก

          เช้าวันนี้ (24 ธันวาคม 2561) ที่ ห้องพระชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือนธันวาคม 2561  ซึ่งก่อนการประชุมได้เป็นตัวแทนมอบเข็มยิ่งชีพ ให้นายอำเภอที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่  และร่วมรับฟังการขยายผลการจัดกิจกรรม จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2 /2561 เราทำดีด้วยหัวใจ รวมทั้งมอบรางวัลหม่อมงามจิต บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จากนั้น นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เป็นผู้นำกล่าว   ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนดำเนินงานจัดกิจกรรม รณรงค์การลดการใช้วัสดุที่ผลิตขึ้น  จากพลาสติกเนื่องจาก จะเป็นขยะตกค้างที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น การใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าเท่าที่จำเป็นและกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้านำถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง ตามโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก จังหวัดน่าน” ,

             จากนั้นได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 164 หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ของหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ นำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และการพัฒนาจังหวัดต่อไป   และได้มีการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงานต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม 2561 การดำเนินงาน  โครงการต่างๆ อาทิ ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามนโยบายรัฐบาล ในการปรับสมดุลของปริมาณการผลิตการตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง พืชหลังนาและการรายงานสถานการณ์น้ำ   นอกจากนี้  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ยังได้เน้นย้ำ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ บริหารจัดการน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วย

 

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร/ ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

24 ธันวาคม 2561                                                   

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน