ข่าวเด่น
น่านเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

วันที่ 20 ม.ค. 2563 )

                      วันนี้ (20 ม.ค. 63) ที่วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 60 รูป ในกิจกรรมงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำวาระปี 2563-2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก
                      โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตที่มีคุณูปการต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ อันเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างยั่งยืน และในช่วงเย็นวันนี้ เวลา 18.15 น. จะมีกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที ทั่วไทย ทั่วโลก เพื่ออาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ที่จะปลุกกระแสเรื่องสมาธิ และเป็นเวทีที่ให้ผู้คนแสดงพลัง ที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนไปสู่สันติสุข ทั้งยังเป็นการเผยแผ่เกียรติประวัติอันงดงามขององค์ท่าน ให้เป็นที่รับทราบของบุคคลทั่วไป ทั้งประเทศและประชาคมโลกสืบไป
                         สำหรับพระอาจารย์มั่น หรือ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ (ภูริทัตโต) เป็นปรมาจารย์สายกัมมัฏฐานที่สมถะ มุ่งหาความพ้นทุกข์ พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต เป็นพระมหาเถระที่ชาวไทยให้ความเคารพนับถือได้รับการยกย่องเทิดทูนว่า เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐน โดยท่านได้รับสมญานามว่า "บูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรม"เนื่องจากท่านได้บำเพ็ญข้อวัตรปฏิปทาธุดงควัตร และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยวางแนวทางการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา อบรมสั่งสมบารมีธรรมแก่พระภิกษุสามเณร จนมีศิษย์เป็นพระธุดงค์กรรมฐานผู้ทรงคุณธรรม สัมมาปฏิบัติออกจาริกธุดงค์ เผยแพร่ธรรม ทำให้ชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาสนใจในการศึกษาหลักคำสอนและวิธีปฏิบัติทาพระพุทธศาสนามากขึ้นในวงกว้าง ด้วยจริยวัตรปฏิปทาอันงดงามของพระอาจรย์มั่น ทุกพื้นที่ที่ผ่านได้สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธทั้งไทยละต่างชาติ สมารถนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างยั่วงยืนสืบไป
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน