ข่าวเด่น
น่านกอ.รมน.เข้มพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 21 ม.ค. 2563 )

                       วันนี้ 21 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน พลตรียุทธพร สุบรรณภาส รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอนาจักรไทย เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและขั้นตอนการปฏิบัติของการเฝ้าระวังตรวจสอบตลอดจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีเครือข่ายผู้แทนชุมชนและกลุ่มมวลชน ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน เข้ารับการอบรมในวันนี้ ได้มีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ 129 คน
                      สำหรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยของเราเป็นอย่างมากถึงแม้ว่ารัฐบาลได้พยายามหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว ก็ยังไม่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้ยังคงมีช่องทางให้เกิดการกระทาความผิดอยู่เสมอ ทั้งที่ตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งการลงโทษทางกฎหมาย อาจจะรู้สึกรุนแรงและเกิดความไม่เป็นธรรม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มบุคคลต่างๆ ในสังคมต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้การดาเนินการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหา การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของชาติลดลง และหมดสิ้นไปในอนาคต
 
ศรายุทธ  ประเสริบนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน