ข่าวเด่น
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่หารือแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวไร่ห้วยน้ำหิน หลังถูกตั้งข้อหาบุกรุกป่า ตั้งแต่ปี 2559 ตามนโยบายทวงคืนผืนป่า พบหลังการตรวจสอบคัดกรองชาวบ้านมีสิทธิได้คืนที่ทำกิน ตามคำสั่งที่ 66/2557

วันที่ 27 ม.ค. 2563 )

                ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์   สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่านฝ่ายพลเรือน (พร.) พันเอก รุศมนตรี จิณเสน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงฝ่ายทหาร  และ พันเอก นภัค สุวรรณคีรี ผู้อำนวยการส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผู้แทน กอ.รมน. พร้อมด้วย ผู้แทนจากกรมป่าไม้ และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ เพื่อหาแนวทางบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่า ห้วยน้ำริน ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย และตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น โดยใช้เป็นพื้นที่ทำกินก่อนคำสั่งประกาศ คสช. ที่ 66/2557 ลงวันที่ 17 มิ.ย.2557 

                   ที่ ประชุมได้ร่วมหารือ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของพื้นที่ ก่อนจะลงพื้นที่แปลงปลูกป่าห้วยน้ำหิน ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย   และในพื้นที่ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น   เพื่อพูดคุยกับชาวบ้าน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมยืนยันจะช่วยเหลือเยียวยาราษฎร  ที่ได้รับผลกระทบ  และร้องขอความเป็นธรรม หลังได้รับความเดือดร้อน จนไม่สามารถเข้าทำกินในพื้นที่แปลงปลูกเดิมของตนได้  ทั้งนี้  จากประกาศของ คสช.ที่ 66 / 2557 จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ทำกินของราษฎรผู้มีรายได้น้อย และทำเกษตรบนพื้นที่แปลงปลูกโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินได้อาศัยผืนป่าทำกินมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ   โดยเจ้าหน้าที่ ได้ทำการรวบรวมได้ รวม 10 แปลง เนื้อที่ 7,820 ไร่  โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีนาย เรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ  ส่วนราชการ จากสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน  และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่แปลงปลูกป่าห้วยน้ำหิน 

                     โดยในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการพิสูจน์คุณสมบัติ ของราษฎร์ แล้ว  พบว่าเป็นผู้มีฐานะยากจน ผู้ยากไร้  โดย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับราษฎร  ว่า รัฐพร้อมจะให้ความเป็นธรรม และจะได้รับการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะได้ดำเนินการนำผลของการประชุมเสนอไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ เพื่อให้อธิบดีกรมป่าไม้ได้พิจารณาเกี่ยวกับการถอนคำร้องในการแจ้งความกับราษฎรที่บุกรุกผืนป่า และได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎร จำนวน 262 ราย โดยมีคณะทำงานจากสำนักนายกรัฐมนตรี และ กอ.รมน.จังหวัด น.น. จะทำหน้าที่อำนวยการประสานงานเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรในพื้นที่ในรูปแบบของการบูรณาการให้ราษฎรอยู่กับป่าร่วมกันอย่างเกื้อกูลและสร้างความสุขแก่ราษฎรต่อไป   โดยการเจรจาพบปะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมิตรภาพระหว่างกัน โดยผลการเจรจาสร้างความยินดีแก่ราษฎร เป็นอย่างมาก

........................................................

 

สมาน สุทำแปง/ ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

27 มกราคม 2563                                                                        


 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน