ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2563

วันที่ 27 ม.ค. 2563 )

      (27 มกราคม 2563) ที่ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 โดยมีดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายอำเภอเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาด จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 700 คน เพื่อให้ยุวกาชาดได้ระลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย และเพื่อให้ยุวกาชาด มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ซึ่งวันสถาปนากิจการยุวกาชาดในประเทศไทย ได้เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เป็นผู้เริ่มก่อตั้งขึ้นรวมระยะเวลาที่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน 98 ปี อีกทั้งสภากาชาดไทยได้กำหนดให้ วันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

          ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้จัดให้มีพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและกิจกรรมสวนสนามของยุวกาชาดเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ รวมทั้งกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันของยุวกาชาดในการเก็บขยะและทำความสะอาดโดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร/ ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

27 มกราคม 2563                                                                       

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน