ข่าวเด่น
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน จัดการอบรมโครงการ "พลังเครือข่ายอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน"

วันที่ 29 ม.ค. 2563 )

      จังหวัดน่าน โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดการอบรมโครงการ "พลังเครือข่ายอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน" เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กระทำผิดในคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หันกลับมาอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ของจังหวัดน่านให้อุดมสมบูรณ์ดังเดิม

        วันนี้ (29 มกราคม 2563) ที่ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้น่าน นายมานะ จิตฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้น่าน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ "พลังเครือข่ายอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน" โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม กว่า 70 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย พรบ.ป่าไม้ การสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กระทำผิดในคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หันกลับมาอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ของจังหวัดน่านให้อุดมสมบูรณ์ดังเดิม อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติที่ศาลกำหนดให้ครบถ้วน และพ้นการคุมความประพฤติด้วยดี โดยไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำขึ้นมาอีก

         ทั้งนี้เมื่อผู้กระทำความผิดถูกจับกุมดำเนินคดีในฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก แต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษ และให้คุมความประพฤติไว้ โดยกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติที่ต้องมารายงานตัวแล้ว ศาลยังได้กำหนดเงื่อนไขอื่นๆอีก อาทิเช่น ให้ปลูกป่าทดแทนและการดูแลรักษาป่าไม้  การทำงานบริการสังคมด้วยการปลูกต้นไม้ และการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีผู้กระทำความผิดบางรายที่ศาลมีคำสั่งให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับ ดูแล และควบคุม ของพนักงานคุมประพฤติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร/ ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

29 มกราคม 2563                                                                        


 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน