ข่าวเด่น
จังหวัดน่านประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดน่าน

วันที่ 30 ม.ค. 2563 )

                       วานนี้ (29 ม.ค. 63) นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 3 เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดน่าน โดยมีนายนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ในระดับจังหวัด อำเภอ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
                       ตามที่จังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดน่าน รวมถึงคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ ตามโครงการและภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มอบหมายให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านจิตอาสาของส่วนราชการหน่วยงานองค์กรต่างๆ ตลอดจนซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำส่วนราชการ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้นำไปถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สำหรับการดำเนินงานของศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดน่านปัจจุบันมีผู้มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จำนวน 58,672 คน ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2563 และศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดน่านไปแล้วทั้งสิ้น 636 กิจกรรม มีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมทั้งสิ้น 93,973 คนและมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน 553 แห่งในพื้นที่จังหวัดน่าน
 
ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล  ภาพ / ข่าว

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน