ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดงานแถลงข่าวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563

วันที่ 31 ม.ค. 2563 )

          จังหวัดน่าน และเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7 –16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยมีนายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว

          สำหรับการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ จัดการแสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน และจัดหารายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและกิ่งกาชาดอำเภอ กิจกรรมการจัดหารายได้ต่างๆ และการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดน่าน  การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมของดีเมืองน่านและการประกวดของดีเมืองน่าน  ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกวดร้านนิทรรศการของอำเภอและหน่วยงาน ประกวดธิดาดอย และการแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่า ประกวดนางสาวน่าน ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนัน และการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

          ซึ่งในปีนี้ จังหวัดน่านได้มีการจัดให้มีออกสลากกาชาดการกุศล จังหวัดน่าน ประจำปี 2563 จำนวน 200,000 ฉบับๆละ 30 บาท โดยมีรางวัลสลากการกุศลฯ รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ (แค็ป) จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋ง จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 15 รางวัล รางวัลที่ 6 ทีวีจอแบน 32 นิ้ว จำนวน 10 รางวัล และรางวัลเลขท้ายสามตัว พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 200 รางวัล ทั้งนี้จะมีการ ออกรางวัลสลากการกุศลในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.00 น. ณ บริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ


                                                                   …………………………………………..

อาชอำพล แก้ววิจิตร/ ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

31 มกราคม 2563                                                                        


 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน