ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน จัดโครงการบ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง ด้วยพลังอาสาสมัคร “Safety Home Safety Society”

วันที่ 31 ม.ค. 2563 )

      30 มกราคม 2563 ที่ อาคารศาลาธิคุณ โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายนิธิวัชร์  ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการบ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง ด้วยพลังอาสาสมัคร "Safety Home Safety Society” โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเวียงสา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายชมรมอาสาสมัครไทยจังหวัดน่าน ผู้นำท้องถิ่น คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสา และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมโครงการกว่า 250 คน ซึ่งโครงการบ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง ด้วยพลังอาสาสมัคร "Safety Home Safety Society” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้คนในสังคมเห็นความสำคัญในการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวโดยผ่านกลไกของอาสาสมัครต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้อาสาสมัครได้บูรณาการบทบาทหน้าที่ของตนร่วมกับอาสาสมัครอื่นๆ เป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานที่หลากหลาย และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาสังคม เนื่องจากพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและเวลา เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก สมควรที่อาสาสมัครจะนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครที่ได้ทำหน้าที่ตามบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์

          ซึ่งการจัดโครงการในวันนี้ ได้บูรณาการ 2 กิจกรรมเข้าด้วยกันคือ กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี , พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครประเภทต่างๆ ที่ได้ทำหน้าที่ตามบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ,พิธีเปิดโครงการบ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง ด้วยพลังอาสาสมัคร "Safety Home Safety Society” , โดยการติดริบบิ้นสีขาวแก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อรณรงค์การร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรง ต่อสตรี โดยยอมรับว่าจะไม่ทำร้าย หรือนิ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ และKick Off ปล่อยขบวนการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้การยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร/ ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

31 มกราคม 2563                                                                        

 
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน