ข่าวเด่น
พช.น่าน มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ภายใต้กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563

วันที่ 29 ก.ย. 2563 )

       วันนี้ (29 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุมเจ้ามหาวงศ์ ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีอัญเชิญโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ภายใต้กิจกรรม "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563

       จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จัดกิจกรรม "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำ 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 ให้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และประกาศเกียรติคุณเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในชุมชนและนอกชุมชน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเป็นผู้อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และมอบรางวัล "สิงห์ทอง" จากกระทรวงมหาดไทย ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จากนั้นได้มอบโล่รางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำ 2563 และพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กิจกรรม "มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2563

      

…………………………………………..

 

 

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร    ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

29 กันยายน 2563       


 
« สิงหาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน