ข่าวเด่น
ประกันสังคมน่าน Kick Off ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ผู้ประกันตน ที่มีอายุ 50 ขึ้นไป

วันที่ 15 ต.ค. 2563 )

     วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) ที่ โรงพยาบาลน่าน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน จัดกิจกรรม Kick off ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แก่ผู้ประกันตน ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป (ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี) ตามโครงการ Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน โดยมีนางชวนพิศ วิระวงษ์นุสร ประกันสังคมจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด

         โดยคณะกรรมการประกันสังคม ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563 ได้เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้บริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของปี เพื่อช่วยให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ขึ้นไป ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ทันต่อสถานการณ์ เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่จะพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ประกอบกับในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจเช่นกัน มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ อาจเกิดความสับสนในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาได้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จึงเป็นการป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน และช่วยลดภาระในการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 อีกทั้งช่วยลดจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล และเป็นการสงวนทรัพยากรทางการแพทย์เพื่อเตรียมการรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

      นางชวนพิศ วิระวงษ์นุสร ประกันสังคมจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการดูแลผู้ประกันตน ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ในการรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพแข็งปลอดภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ โดยขอให้ผู้ประกันตนติดต่อขอรับบริการฉีดวัคไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษา และหากสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมให้บริการ หรือรายชื่อมีการตกหล่น ให้ผู้ประกันตนแจ้งลงทะเบียนขอรับบริการเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน หรือสายด่วน 1506 เพื่อจะได้ประสานกับสถานพยาบาลในการนัดวันรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่อไป

 

 

…………………………………………..

อาชอำพล แก้ววิจิตร  ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

15 ตุลาคม 2563            


 
« พฤศจิกายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน