ข่าวเด่น
น่านพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเน้นย้ำแนวทาง DMS ป้องกันโควิด-19

วันที่ 21 ต.ค. 2563 )

        น่านพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเน้นย้ำแนวทาง DMS คือ Distance รักษาระยะห่าง  Mask สวมหน้ากากอนามัย และ Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019

           นายนิพันธ์ บุญหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ครั้งที่ 19/2563 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน ซึ่งในส่วนของจังหวัดน่าน นั้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างใด  ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลพบว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยได้เดินทางเข้าจังหวัดน่านจำนวนมาก และพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งไม่สวมหน้ากากอนามัยและไม่ปฏิบัติตามที่ขอความร่วมมือ  โดยพบว่ามีผู้สวมหน้ากากอนามัยร้อยละ 66 ขณะที่พบว่าตลาด วัดและร้านอาหาร ที่ผู้คนหนาแน่น ยังมีผู้ละเลย ไม่สวมหน้ากากอนามัยและไม่รักษาระยะห่างจำนวนมาก  จึงได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติของประชาชน 3 แนวทางหรือ DMH  อันได้แก่ Distance รักษาระยะห่าง  Mask สวมหน้ากากอนามัย และ Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันอนามัยส่วนตัวและส่วนรวม โดยที่ประชุมมีมติพร้อมรับการประเมิน Safety Travel เพื่อรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม

 ทั้งนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับที่ 144 จากทั่วโลก ขณะที่จังหวัดน่านยังมีสถิติผู้ป่วยเป็นศูนย์  อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนยังคงเน้นหนักในทุกมาตรการ โดยจังหวัดน่านมีชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็จะดูแลเฝ้าระวังควบคุมโรคตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยประเทศเพื่อนบ้านที่น่าเป็นห่วงคือพม่า ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากกว่าพันรายต่อวัน ขณะที่ประเทศในแถบเอเชียยังมีการระบาดจำนวนมาก เช่น อินเดีย  บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลลิปินส์  ญี่ปุ่น เป็นต้น  จังหวัดน่านมีมาตรการดำเนินงาน โดยแบ่งคณะทำงาน 5 ชุด คือ พาณิชย์ อุตสาหกรรมขนส่ง ท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนา และยังคงดำเนินการอย่างเข้มแข็ง 

ล่าสุดสายการบินไทยสมาย และสายการบินนกแอร์ จะเปิดเส้นทางบินกรุงเทพมหานคร-น่าน ในระยะเวลาอันใกล้ ส่งผลให้จังหวัดน่านมี 3 สายการบินที่บินตรงเข้าสู่จังหวัด อันเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการโรคติดต่อยังคงเข้มข้นในการทำงาน ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 

........................................................

 


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

19 ตุลาคม 2563                                                     

 

 

 

 

 

 


 
« พฤศจิกายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน