ข่าวเด่น
ท้องถิ่นจังหวัดน่าน จัดการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดน่าน

วันที่ 27 ต.ค. 2563 )

     วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดน่าน โดยมีนายวิสุทธิ์ ประกอบดี ท้องถิ่นจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน

    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดน่าน ขึ้นเพื่อส่งเสริมกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยการจ้างงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) รวมทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ลดปัญหาทางการสาธารณสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการฝึกอบรมทักษะ และจ้างงานให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา 12 เดือน อัตราค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งละ 2 คนๆ ละ 5,000 บาท  

     สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ 1-2 ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอนาน้อย อำเภอภูเพียง อำเภอเวียงสา อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข จำนวน 100 คน และจะทำการฝึกอบรมในรุ่นที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 9-23 พฤศจิกายน 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอสองแคว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ่อเกลือ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอบ้านหลวง อำเภอเชียงกลาง และอำเภอนาหมื่น จำนวน 98 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในการฝึกอบรมในครั้งนี้



........................................................

 

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

27 ตุลาคม 2563                                                     


 
« พฤศจิกายน 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน