ข่าวเด่น
ขอเชิญร่วมเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคคราชกุมารี ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน

วันที่ 5 พ.ย. 2555 )
พอ.สว.น่าน

ขอเชิญร่วมเฝ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคคราชกุมารี ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน
 
                     นางสุดา มากทอง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน กล่าวว่า เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคคราชกุมารี จะเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
                    พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬภรณ์ ดำเนินการตรวจรักษาประชาชน ตลอดจนพระราชทานสิ่งของเครื่องนุ่งห่มแก่ผู้สูงอายุและนักเรียน และโปรดให้คระสัวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มาทำการตรวจและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ของประชาชน
                     จังหวัดน่านขอเชิญประชาชนชาวมารับบริการจากหน่วยแพทย์ พอ.สว. และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อีกทั้งยังเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านและร่วมกันถวายความจงรักภักดี.ณ โรงเรียนทั่วังผาพิทยาคม ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
 
นิสารัชต์ นิลสว่าง / ข่าว 

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน