ข่าวเด่น
มหาดไทยเดินหน้าสร้างความปรองดอง

วันที่ 7 พ.ย. 2555 )

              ภายหลังการรับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) มอบนโยบายให้ทุกกลไกของกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าสร้างความปรองดองเน้นกิจกรรมสานเสวนายึดแนวทางหลักสิทธิเสรีภาพและเสมอภาคในขณะที่สังคมไทยกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ของความขัดแย้งจนนำไปสู่ความรุนแรงในมิติต่าง ๆ ดังเช่นที่ปรากฏตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งความขัดแย้งนั้นพบว่า มีตัวแปรสำคัญหลายประการ เช่น อุดมการณ์ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน การแย่งชิงผลประโยชน์ และความต้องการ การนำเสนอ และเข้าใจข้อมูล คนละชุด ความสัมพันธ์ที่แปลกแยกระหว่างคนสองกลุ่ม หรือมากกว่าสองกลุ่ม และความเห็นต่างกันอย่างสุดขั้วเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
             กระทรวงมหาดไทย เป็นกระทรวงที่ได้รับความสนใจในการขับเคลื่อนนโยบายหลายประการ โดยภายหลังจากการเข้ารับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ได้เห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนนโยบายความปรองดองสมานฉันท์เป็นนโยบายหลักของกระทรวงนอกเหนือจาก การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนไทย โดยการดำเนินการนั้นได้รับมอบนโยบายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ให้จัดกิจกรรมในรูปแบบการเสวนาแบบจับเข่าคุย เพื่อรับทราบ รับฟัง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น ด้วยการนำผู้นำชุมชน และผู้นำอาชีพแต่ละท้องถิ่นเข้ามาเจรจากันเพื่อหาแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ร่วมกันในภาพใหญ่ระดับประเทศ โดยจะได้เร่งมอบหมายให้ทุกกลไกของกระทรวงมหาดไทยรับปฏิบัติแทรกเพิ่มเติมจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายปัจจุบันเป็นนโยบายขับเคลื่อนเร่งด่วน อาทิ ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเครือข่ายในสังคมไทยทั่วประเทศ
 
........................................
พวงพยอม คำมุง / เรียบเรียงข้อมูล
ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
 

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน