ข่าวเด่น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง ประจำปี 2555

วันที่ 11 พ.ย. 2555 )

                            ที่วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์  เป็นผู้แทนพระองค์ฯ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  นำมาถวาย ณ วัดพระธาตุช้างค้ำพระอารามหลวง ประจำปี 2555       

                   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องค์กร กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ อัญเชิญไปทอดถวาย ณ  วัดต่างๆ ทั่วประเทศ  และในครั้งนี้  ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ         ให้มูลนิธิรวมน้ำใจต้านภัยเอดส์ โดยนางสายสม  วงศาสุลักษณ์  ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจต้านภัยเอดส์อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน  มาถวาย ณ วัดพระธาตุช้างค้ำพระอารามหลวง   ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555  ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณเป็นประจำทุกปี การถวายพระกฐินโดยได้ถวายปัจจัยในครั้งนี้จำนวน  637,033  (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามสิบสามบาท) ทั้งนี้เพื่อที่จะได้บูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุ  พระอุโบสถ์ที่       และศาสนะสถานอื่นๆ ของวัดพระธาตุช้างค้ำพระอารามหลวงต่อไป 

                     "วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง” เดิมเรียกวัดหลวง หรือ วัดหลวงกลางเวียง สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่เข่ง พ.ศ.1949  เป็นวัดหลวง ในเขตนครน่าน สำหรับผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัดกล่าวว่าพญาพลเทพฤาชัย เจ้าเมืองน่าน ได้ปฏิสังขรณ์บูรณะวิหารหลวงเมื่อ พ.ศ.2091 ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดพระธาตุช้างค้ำนี้ สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของศิลปะสุโขทัย อาทิเจดีย์ทรงลังกา (ทรงระฆัง) ฐานรอบองค์เจดีย์ ก่ออิฐถือปูน และปั้นเป็นช้างรูปครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือก และมุมทั้งสี่ อีก 4  เชือก ดูคล้ายจะเอาหลังหนุน หรือ " ค้ำ ” องค์เจดีย์ไว้ ลักษณะคล้ายวัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย และภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี พระพุทธรูปสำริดปางประธานพร สูง 145 เซนติเมตร  อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่  19  ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย  ส่วนผสมทองคำ 65% พระประธานเป็นปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะเชียงแสน ฝีมือ สกุลช่างน่าน ที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่ง ในปัจจุบัน 


ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล ภาพ / ข่าว 


 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน