ข่าวเด่น
เรือสิงห์ชินาธิป บ้านผาขวาง คว้าแชมป์ 3 สมัย รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และธงสัญลักษณ์ ไปครอง

วันที่ 12 พ.ย. 2555 )

            จากการที่จังหวัดน่าน ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (นัดปิดสนาม) "ชิงถ้วยพระราชทาน” ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2555 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) โดยจัดให้มีประเภทการแข่งเรือ และการประกวดกองเชียร์ ได้แก่ เรือใหญ่ เรือกลาง เรือเล็ก เรือสวยงาม และการประกวดกองเชียร์ "ชิงถ้วยพระราชทานฯ”ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ถ้วยรางวัลประทานฯ ของ พระเจ้าวรวงศ์เธพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานให้ดำรงไว้สืบไป แบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทเรือใหญ่ ฝีพาย 48 – 55 คน จำนวน 23 ลำ ประเภทเรือกลาง ฝีพาย 35 – 40 คน จำนวน 33 ลำ ประเภทเรือเล็ก 25 – 30 คน จำนวน 55 ลำ และปี 2555 เทศบาลเมืองน่านได้จัดแข่งเรือเอกลักษณ์ขึ้นเป็นปีแรกมีเรือเข้าร่วมแข่ง 12 ลำ รวมเรือทั้งหมด 133 ลำ สำหรับรางวัลชนะเลิศการแข่งเรือ ของแต่ละประเภท ดังนี้
               เรือใหญ่ รางวัลที่ 1 เงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และธงสัญลักษณ์ ได้แก่ เรือสิงห์ชินาธิป บ้านผาขวาง หมู่ 4 และหมู่ 10 อ.เมืองน่าน รางวัลที่ 2 เงินสด 30,000 บาท ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แก่ เรือเพชรสุวรรณ บ้านสถาน อ.เวียงสา รางวัลที่ 3 เงินสด 20,000 บาท ถ้วยรางวัลเกียรติยศ ได้แก่ เรือเจ้าแม่กายรัตนา 2 บ้านบุปผาราม อ.ภูเพียง
               เรือกลาง รางวัลที่ 1 เงินสด 40,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ และธงสัญลักษณ์ ได้แก่ เรือนางสาวรจนา บ้านหัวเวียงเหนือ อ.เมืองน่าน รางวัลที่ 2 เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ เรือขุนตี้ ชัยวุฒิ 2 ม.พัน 15 อ.เมืองน่าน รางวัลที่ 3 เงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ได้แก่ เรือเจ้าแม่สร้อยวารี 14 บ้านนาสา อ.เวียงสา
              เรือเล็ก รางวัลที่ 1 เงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ และธงสัญลักษณ์ ได้แก่ เรือแม่ป้อม 2 ย่าสั่งลุย บ้านแสงดาว ม.2 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน ฝ่ายกีฬาเรือพายจังหวัดน่าน อ.ภูเพียง รางวัลที่ 2 เงินสด 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ เรือเจ้าแม่จันทิมาพร วัดขึ่งเจริญ อ.เวียงสา รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ได้แก่ เรือแม่ศรีดารารัตน์ บ้านแสงดาวพัฒนา อ.ภูเพียง
              กองเชียร์ รางวัลที่ 1 เงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ และธงสัญลักษณ์ ได้แก่ กองเชียร์บ้านม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง รางวัลที่ 2 เงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายชุมพล ศิลปะอาชา รองนายกรัฐมนตรี ได้แก่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมืองน่าน
             เรือสวยงาม รางวัลที่ 1 ถ้วยรางวัลประทานฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และธงสัญลักษณ์ ได้แก่ เรือแสงดาวพัฒนา บ้านแสงดาว อ.ภูเพียง รางวัลที่ 2 เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ได้แก่ เรือเจ้าแม่กายรัตนา รางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ได้แก่ เรือคะนองน่าน
              เรือผู้สูงอายุประเภทเรือพิเศษ ก รางวัลที่ 1 เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แก่ เรือเพชรประทุมทอง บ้านห้วยแก้ว อ.เวียงสารางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ เรือ ช่อฟ้า บ้านหาดผาขน อ.เมืองน่าน รางวัลที่ 3 เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ของนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้แก่ เรือตาลชุม 1 บ้านตาลชุม อ.เวียงสา
              เรือผู้สูงอายุประเภทเรือพิเศษ ข รางวัลที่ 1 เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แก่ เรือเจ้าแม่ไทรทอง บ้านดอนแท่น อ.เวียงสา รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ เรือเจ้าแม่พิกุลทอง บ้านป่าหัด อ.ภูเพียง รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ของนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้แก่ เรือเจ้าแม่เทพศิริพร 2 บ้านน้ำครกใหม่ อ.เมืองน่าน
......................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน