ข่าวเด่น
กสทช. สัญจรรับคำขอเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่เชียงใหม่

วันที่ 12 พ.ย. 2555 )

            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ว่า สำนักงาน กสทช. จะออกหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดให้มีการรับคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในการยื่นแบบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้เป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 กำหนด
              ในส่วนของภาคเหนือ สำนักงาน กสทช. กำหนดออกหน่วยบริการรับคำขอเป็นผู้ทดทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่มีที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือได้รับทราบ หากประสงค์จะยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้เตรียมความพร้อมโดยการตรวจสอบรายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงของท่าน พร้อมสถานภาพ ก่อนยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการ ทางเว็บไซต์ http://www.nbtc.go.th/ และ เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ให้ครบถ้วน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ โทรศัพท์ 0-2271-0151 ต่อ 288 โทรสาร 0-2278-5202-3
 
.....................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว

 
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน