หน้าหลัก >> ข่าวเด่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น

ธกส น่าน จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 1/2561 (25/07/2018)
ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (25/07/2018)
จังหวัดน่าน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (25/07/2018)
จังหวัดน่าน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (24/07/2018)
ชมรมฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ “โล่นตวยกั๋น” สานสัมพันธ์สู่การพัฒนาอารยสถาปัตย์จังหวัดน่าน สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (24/07/2018)
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จังหวัดน่าน พร้อมรับซื้อลำไยตามมาตรการการรับซื้อผลผลิตลำไย ปี 2561 (23/07/2018)
จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2561 (23/07/2018)
น่าน ขับเคลื่อนยกระดับ OTOP เป็น OTOP นวัตวิถี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (23/07/2018)
จังหวัดน่าน จัดประชุมวิชาการนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 กลุ่มภาคเหนือตอนบน (23/07/2018)
พาณิชย์เปิดงานโครงการประชารัฐ 4 สร้าง "สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้" เพื่อจังหวัดน่าน (21/07/2018)
จังหวัดน่าน จัดประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์และความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (20/07/2018)
จังหวัดน่าน จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (20/07/2018)
น่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2561 เน้นประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของประชาชน (19/07/2018)
จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รวมถึงประชาชน ได้ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 (19/07/2018)
จังหวัดน่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัดและการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดน่าน (17/07/2018)
กาชาดน่าน จัดทำโครงการทำความดี บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (16/07/2018)
ประธานที่ปรึกษารมต.แรงงาน ตรวจเยี่ยมโครงการผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดน่าน (14/07/2018)
จังหวัดน่าน จัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการค้าต่างประเทศของจังหวัดน่าน (13/07/2018)
จังหวัดน่าน เตรียมจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (12/07/2018)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิด ครั้งที่ 1 (จังหวัดน่าน) โครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก (12/07/2018)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ถัดไป>>
 
« มิถุนายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน